| |

SMART HOME jako standard moderního bydlení

Na vysokých školách se již několik let studenti mohou vzdělávat v oborech souvisejících s domácí automatizací a chytrými technologiemi, nicméně i mezi odborníky je zažito mnoho mýtů a díky nevědomosti se potřebné znalosti nedostanou ke stavebníkům. V České republice je poměr instalované chytré elektroinstalace k počtu klasického řešení 5 %, kdežto v Německu 42 %. Nedá se však říci, že je náš národ technicky pozadu, spíše nemáme dostatek správných informací.

Pohled výrobce

Zástupci firmy ELKO ep – výrobce systému iNELS se zaměřili na body související s výhodami systému.

Důvodem, proč do domu pořídit systémové řešení – domácí automatizaci, je jednoznačně pohodlí – mít stálý přehled o dění doma a používat dálkově ovládaná zařízení. Pak následuje bezpečíúspory. Jeden systém vyloučí neefektivní podsystémy ve stavbě, jako například vytápění a chlazení domu v jednom okamžiku. Neposlední výhodou je také design – všechny prvky (ovládače, vypínače ap.) vypadají stejně.

Představte si situaci, kdy přijdete do nového domu, kde jsou osazené vypínače podle vámi odsouhlaseného projektu. Procházíte se místnostmi, vymýšlíte, kde postavit nábytek. A zjistíte, že vypínače nejsou umístěné, kde by byly potřeba. Se systémem chytré elektroinstalace je tento nedostatek vyřešený během okamžiku – technik přeprogramuje, který vypínač bude ovládat který lustr. Pro srovnání: v domě s klasickou elektroinstalací byste udělali ústupek – skříňku byste koupili menší nebo ji postavili jinam. Případně vysekali do nové zdi drážku a vypínač přemístili.

Budete-li chytrou elektroinstalaci přidávat do již hotové stavby, využijete ovládače, které již máte – chytrý telefon, tablet nebo televizi.

Domácí automatizace je modulární, a to všechny systémy dostupném na našem trhu. Nemusíte dům vybavit vším, co lze do systému připojit. Příkladem mohou být komerční stavby – hotely využívají tzv. odchodové funkce, kdy se pokoj přepne do stand-by režimu při odchodu hosta (všechny zásuvky a světla se odpojí od elektroinstalace), prodejny zase řízení osvětlení (několik světelných okruhů má nastavené scény, klasická elektroinstalace by vyžadovala řadu vypínačů, které automatizace dokáže nahradit jedním).

Pohled architekta

Architekti se dostanou k chytrému domu většinou při stavbě toho vlastního. Moderní stavba vyžaduje řízení mnoha systémů (vytápění, větrání, chlazení atd.). Přínosem chytrého řešení je minimalizace ovládačů, a to nejen fyzických, tak i v telefonu / tabletu. Každá aplikace má jinou inteligenci, grafiku a může to být pro člověka složité. Proto je vhodné volit jeden systém.

Cílem smart home je jedna aplikace na vše.
Jinak jsem otrokem systému.

Architekti se v minulosti zabývali myšlenkou, jak lidi seznámit s chytrým domem. Tak vznikl první Living showroom v Brně, nyní se připravují další (Brno, Praha). Jak se žije v chytrém domě? Můžete si to vyzkoušet na vlastní kůži formou prohlídky nebo přespání.

Pohled dodavatelů jednotlivých produktů

Někdy se stane, že si lidé vyšperkují svůj dům zevnitř a opomenou na domovní zvonek. Společnost 2N vyrábí interkomy s vnitřní jednotkou v domě, která se ovládá z mobilního zařízení. Video od vstupních dveří (branky) se posílá na mobilní zařízení, odkud můžete odpovídat a případně otevřít, aniž byste byli doma. Samozřejmostí je možnost interkomy vybavit čtečkou RFID, NFC nebo Biometrie (otisky prstů ap.). Kamera v kvalitě HD je již standardem interkomů a obraz je viditelný i za tmy. Vnitřní jednotka běží na systému Android, je tedy možné nainstalovat libovolné aplikace z Google Play, například ovládání žaluzií, hudby nebo celého domu.

Podobné příspěvky