Pozor akce! – Při uzavření smlouvy do konce dubna, získáte slevu 30 000 Kč (platí pro prvních 100 smluv).

Chcete elektřinu zdarma? Nyní existuje snadné řešení!

Fotovoltaické elektrárny jsou dnes nejlepší řešení jak čelit vysokým cenám energií. Díky štědrým dotacím až 185 000 Kč  a chytrým řešením je u našich FVE návratnost již od 4 let viz. Vzorový výpočet.

Pro lepší představu jsme Vám připravili několik předpřipravených FVE, ale rádi Vám také připravíme i individuální nabídku na míru. Neváhejte nás kontaktovat jednoduchým formulářem, telefonicky nebo e-mailem. Nabídky zpracujeme do 48h včetně očekáváné výroby a návratnosti investice.

FVE S

Nejlevnější FVE vhodná pro malý domek (1-2 osoby) se spotřebou cca 2-3 MWh ročně. Nejlevnější způsob jak začít s fotovoltaikou.

 • Výkon 2,5 kWp
 • Baterie 4,8 kWh
 • Nejlevnější na trhu
 • Cena po odečtení dotace

od 99 000 Kč

FVE L

FVE je navržena pro maximální využití dotací a je určená i pro větší dům s 5-6 obyvateli. Roční výroba je až 10 MWh.

 • Výkon 9,81 kWp
 • Baterie 10,7 kWh
 • Dotace až 185 000 Kč
 • Cena po odečtení dotace

od 229 000 Kč

SMART FVE L

Inteligentní FVE 4.0 s pokročilými funkcemi. Vyšší využitelnost vyrobené elektřiny a navíc základ pro chytrou domácnost v ceně.

 • Výkon 9,81 kWp
 • Baterie 10,7 kWh
 • Dotace až 185 000 Kč
 • Cena po odečtení dotace

od 259 000 Kč

Individual FVE

Inteligentní FVE 4.0 s pokročilými funkcemi. Vyšší využitelnost vyrobené elektřiny a navíc základ pro chytrou domácnost v ceně.

 • Výkon až 50 kWp
 • Baterie až 100 kWh
 • Dotace až 185 000 Kč
 • Cena po odečtení dotace

dle nabídky

Proč zrovna od nás?

Kompletní dodání na klíč do 3 měsíců po celé ČR

Rychlá návratnost investice již od 4 let

Používáme nejmodernější technologie a postupy

Používáme prověřené a kvalitní komponenty

Nadstandardní záruky

Aplikace pro monitoring výkonu přes mobil

Napojení na Smart house technologie

Inteligentní EMS (Energy Management System)

Připraveno na nabíjení elektromobilu

Kompletní dodání na klíč do 3 měsíců po celé ČR

Rychlá návratnost investice již od 4 let

Používáme nejmodernější technologie a postupy

Používáme prověřené a kvalitní komponenty

Nadstandardní záruky

Aplikace pro monitoring výkonu přes mobil

Napojení na Smart house technologie

Inteligentní EMS (Energy Management System)

Připraveno na nabíjení elektromobilu

Záruky

30 let

na výkon panelů (> 85 %)

10 let

na baterie

5 let

na střídač

5 let

na ostatní komponenty

5 let

na instalaci

25 let

na výkon panelů (> 80 %)

10 let

na baterie

5 let

na střídač

5 let

na ostatní komponenty

5 let

na instalaci

Jak to všechno probíhá?

1. Nabídky ZDARMA do 48h

Každé nabídce předchází návštěva technika, který ověří proveditelnost instalace fotovoltaické elektrárny. Následně Vám zdarma připravíme nabídku na Vaší solární elektrárnu. Jednoduše a bez starostí.

2. Podpis smlouvy

Po odsouhlasení nabídky Vám zašleme jednoduchou smlouvu poštou nebo e-mailem.

3. Zpracování podkladů

Zpracujeme projektovou dokumentaci, podklady pro dotaci atd.

4. Instalace

Instalace zabere 2-3 dny, následuje provedení revize a žádost o připojení k distribuční soustavě.

5. Zprovoznění a předání

Fotovoltaickou elektrárnu spustíme a ukážeme Vám jak ji jednoduše ovládat.

6. Nižší účty za elektřinu

Vyrábíte si vlastní elektřinu zadarmo!

Nejčastější dotazy

Co je to fotovoltaika?

Fotovoltaika je technologie, která přeměňuje energii slunečního záření na elektrickou energii. Celý tento proces založený na principu známém jako fotovoltaický jev se odehrává ve fotovoltaických článcích, které se vyrábějí většinou z křemíku. Právě světlem se uvolňují nosiče nábojů a jejich pohybem v důsledku polovodičového křemíku vzniká elektrická energie. Fotovoltaické články se dělí na mono – a polykrystalické a spojují se do větších celků, známých pod pojmem solární nebo také fotovoltaické panely.

Fotovoltaika představuje nevyčerpatelný a obnovitelný zdroj elektřiny. Jako „palivo“ jí slouží sluneční záření, které je zdarma. Z toho důvodu může solární elektrárna fungovat dlouhou dobu bez obsluhy a nároky na její údržbu jsou nepatrné. Potenciál fotovoltaiky bude do budoucna bezpochyby dále narůstat a investice do ní se vrátí už po několika letech provozu. Do budoucna se počítá s dalším navyšováním výkonu, stejně jako se změnou designu, kdy solární panely například dostávají podobu klasických střešních tašek, nebo se díky technologii perovskite se budou instalovat do oken, žaluzií apod. Navíc fotovoltaika zvyšuje nezávislost a provozní náklady na bydlení a tím jednoznačně zhodnocuje vaši nemovitost.

Ať už si vyberete jakýkoli typ solárního panelu, je jisté, že šetříte nejen peněženku, ale také životní prostředí. Výroba, provoz, demontáž i likvidace solárních panelů jsou totiž k přírodě velmi ohleduplné. Podle statistik uchrání domácnost se střešní fotovoltaikou za rok ovzduší od šesti tun oxidu uhličitého (CO2) a roční výdaje za energie jí poklesnou v průměru o polovinu. Elektřina z vlastní výroby pomůže k získání větší míry nezávislosti na dodavatelích energie a je pojistkou proti zvýšení cen elektřiny a možným výpadkům sítě. Takto vyrobenou elektřinu lze použít pro chod domácích spotřebičů, ohřev vody nebo třeba nabíjení elektromobilu.

Jaká je návratnost fotovoltaické elektrárny

Vždy záleží na Vaší spotřebě, ale i na zvoleném technickém řešení či ceně elektřině, kterou nakupujeme od obchodníka. U našich FVE je návratnost již od 4 let viz. modelový výpočet.

Jak funguje solární elektrárna v zimě?

V zimě oproti letnímu období musíte počítat s cca 80% poklesem výroby energie kvůli sníženému slunečnímu záření.

Co je to DC/AC střídač?

Bývá také označován jako měnič. Jedná se o zařízení, které zajišťuje přeměnu stejnosměrného proudu, vyráběného solárními panely, na proud střídavý s přímým připojením do domovní nebo distribuční sítě. Toto „srdce“ fotovoltaické elektrárny řídí výrobu energie ze solárních panelů, zároveň monitoruje spotřebu v rámci domácnosti, a v případě nevyužité elektřiny v domácnosti ji uloží do baterií. Právě střídač zajišťuje využívání energie ze solárních panelů v rozvodech se střídavým proudem.

Střídače mohou být symetrické nebo asymetrické. Symetrický střídač, který je jednodušší a cenově levnější, rozděluje vyrobenou energii rovnoměrně mezi všechny tři fáze bez ohledu na aktuální spotřebu. Oproti tomu složitější a dražší asymetrický střídač pracuje podle momentální spotřeby. Správná volba střídače je proto při pořízení fotovoltaiky velmi důležitá. Protože využitelnost vyrobené elektřiny je u asymetrického střádače mnohem vyšší, v našich elektrárnách používáme pouze asymetrické měniče.

Baterie pro solární systémy

Baterie nebo také akumulátor slouží pro ukládání elektrické energie vyrobené ze solární elektrárny během dne. Baterie tak umožňují čerpat uloženou energii kdykoli je potřeba. Zejména v noci, kdy elektřinu nevyrábíte, nebo při výpadku elektřiny, takže domácnost může dále fungovat. Samotná akumulace energie je jednou z nezbytných podmínek pro přiznání dotace pro pořízení střešní fotovoltaiky z programu Nová zelená úsporám. V hybridních fotovoltaických elektrárnách pro rodinné domy se obvykle používají baterie na bázi lithia.
Lithium-iontové baterie (Li-ion) mají životnost přibližně 6000 cyklů, což odpovídá zhruba 10 až 15 letům používání. Lithium-iontové baterie se dají vybíjet do 90 % své kapacity, aniž by byla ovlivněna jejich životnost. Nejčastější typy jsou na bázi lithium-železo-fosfát nebo lithium-ion. V současnosti se jedná o nejpoužívanější a nejefektivnější typ baterií.

Častou otázkou je, co se stane s bateriemi, až jednoho dne doslouží. Pokud si vyberete u nás v Fuve.cz, nemusíte si dělat žádné starosti. Všechny poplatky spojené s recyklací a zpětným odběrem jsme už uhradili za vás, takže starý akumulátor stačí jen dopravit do sběrného dvora.

Na jaké střechy je možné solární elektrárnu instalovat?

Dnešní FVE je možné instalovat na většinu typů střech, sklonů a orientací. Ideální je sklon 45° a orientace na JIH. FVE, ale lze s menší ztrátou výkonu instalovat na rovné střechy a orientované na západ, či východ. FVE lze instalovat i vertikálně.

Výjimku tvoří střechy orientované na sever a s eternitovou krytinou.

Fotovoltaický panel

Solární panely tvoří základní součást každé fotovoltaické / solární elektrárny. Umisťují se zejména na střechy rodinných domů, kde přeměňují sluneční záření na elektřinu. Přeměna energie ze slunce funguje na principu známém jako fotovoltaický jev a odehrává se ve fotovoltaických článcích.

Jednotlivým solárním článkům se také říká buňky a na solárním panelu jsou spojeny sériově. Série článků jsou potom spojeny paralelně. Moderní panely mají 108, 120 nebo 144 půlených článků. Výhoda půlených článků na solárních panelech spočívá v tom, že lépe zvládají částečné zastínění panelů. Jednotlivé solární panely jsou mezi sebou propojeny a vytvářejí tak pole.

Špičkový výkon panelu se obvykle pohybuje kolem 455 Wp při ploše cca 2 m2. Solární panely mají životnost i 40 let a jejich výkon klesá ročně přibližně o 0,7 %.

U nás se můžete spolehnout na špičkovou kvalitu solárních panelů od zavedených výrobců. Díky tomu poskytujeme ke všem námi dodaným fotovoltaickým systémům dlouhodobou záruku 25 let a garanci na pokles výkonu solárních panelů po 25 letech provozu maximálně o 20 %.

Typů solárních panelů je několik, konkrétně to jsou monokrystalické, polykrystalické a amorfní. Monokrystalické solární panely mají nejvyšší účinnost (běžně nad 20 %) a jejich cena je v porovnání s ostatními variantami vyšší. Solární elektrárna z těchto panelů má pomalejší náběh v dopoledních hodinách, ale poté vyrábí elektřinu efektivněji. Vysoká účinnost je ovšem zaručena jen v místech s dobrými slunečními podmínkami. Plocha článků je stejnoměrná a panely mají většinou tmavě modrou až černou barvu.

Polykrystalické solární panely jsou jednodušší na výrobu, což se projevuje v nižší ceně. Jejich účinnost je ale o něco slabší (12–17 %). Mají typicky modrý odstín a jsou tvořeny články s nerovnoměrnou plochou, které se skládají z většího počtu malých krystalů. Solární elektrárna z těchto panelů má rovnoměrnější výkon a hodí se tam, kde je určitá odchylka od ideální orientace. Mono i polykrystalické panely jsou vyrobeny z křemíku.

 

Amorfní fotovoltaické panely s výkonem 7–9 % dokáží vyrobit elektřinu i na místech s nedostatkem přímého slunečního svitu, protože napětí na článcích se udrží i při nižší intenzitě svitu. Vyrábějí se z různých materiálů, jako je amorfní křemík, mikrokrystalický křemík, síra nebo organické látky.

Solární panely jsou konstruovány, aby byly odolné proti vlivům počasí, včetně krupobití. Jejich údržba je velmi jednoduchá a nevyžaduje zvláštní péči. Vůbec není nutné je omývat ani z nich odstraňovat napadaný sníh. Déšť zajišťuje přirozené omývání solárních panelů a sníh se na panelech dlouho neudrží a rychle z nich sjede.

Když solární panely jednoho dne doslouží a mělo by dojít k jejich likvidaci, nemusíte si dělat žádné starosti. Všechny poplatky spojené s recyklací a zpětným odběrem jsme již uhradili za vás, takže panely stačí jen dopravit do sběrného dvora.

A důrazná rada na závěr. Rozhodně dbejte na svoji bezpečnost a montáž solární elektrárny svěřte profesionálům.

Financování fotovoltaické elektrárny

Konkrétní nabídku připravujeme….

ale o úvěr můžete zařídit u kterékoli banky. Nákup solární elektrárny je investice do vaší budoucnosti,  kterou peníze ušetříte a získáte větší nezávislost na dodavatelích energie, kteří mohou ceny kdykoli zvýšit.

Naše reference

 • Vše
 • AC wallbox
 • Fotovoltaika
 • S baterií

FVE 9 kWp s nabíječkou 44 KW

Středně velká FVE o výkonu 6 kWp se asymetrickým hybridním střídačem s možností rozšířit o baterii a a 1*22kW AC wallbox. Vyrobená elektřina je určená ke spotřebě a dobíjení elektromobilu. Přetoky jsou prodávány distributorovi. Očekávaná roční výroba je 6,2 MWh ročně. Plzeňský kraj

FVE 6 kWp s nabíječkou

Středně velká FVE o výkonu 6 kWp se asymetrickým hybridním střídačem s možností rozšířit o baterii a a 1*22kW AC wallbox. Vyrobená elektřina je určená ke spotřebě a dobíjení elektromobilu. Přetoky jsou prodávány distributorovi. Očekávaná roční výroba je 6,2 MWh ročně. Středočeský kraj

FVE 15 kWp

Výrobní FVE o výkonu 15 kWp se symetrickým výrobním střídačem. Vyrobená elektřina je určená k prodeji. Očekávaný výnos za 20 let provozu je cca 2 100 000 Kč tzn. 105 000 Kč ročně. Královehradecká kraj

FVE 9,6 kWp

FVE o výkonu 9,6 kWp se asymetrickým hybridním střídačem, baterií o kapacitě 10 kWh a 2*22kW AC wallbox. Vyrobená elektřina je určená ke spotřebě a dobíjení elektromobilu. Přetoky jsou prodávány distributorovi. Očekávaná roční výroba je 10500 kWh ročně. Královehradecká kraj

FVE 19,2 kWp

Oslovil nás klient z Královéhradecka na rozšíření FVE. Původně mělo jít o extra 10 kWp s dobíjením 2 elektro aut. Po technické konzultaci a možnosti umístit panely na 4 další místa došlo k rozšíření až na 19,2 kWp s možností rozšíření až na 50 kWp. Díky našemu přístupu a flexibilitě jsme se klientem dohodli na…

Kontaktujte nás